โครงการ Central Festival ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 3,450 ต้น มูลค่างานประมาณ 75,000,000 บาท