โครงการก่อสร้างอาคารMTL_New Land อ.เมือง จ.ลำพูน ก่อสร้างโดยใช้ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 2,369 ต้น มูลค่างานประมาณ 26,390,000 บาท