บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

รายละเอียดของบริการ

  • ควบคุมการผลิตและติดตั้งโดยสามัญวิศวกรโยธา
  • รถกดเสาเข็มน้ำหนักขนาด 460 ตัน
  • มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นต์เอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
  • มีการเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง/วิศวกรเข้าดูหน้างานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานและเสนอแผนการทำงานที่ได้วางไว้ให้กับเจ้าของโครงการ
  • เรามีช่างควบคุมงานประจำหน้างานแต่ละโครงการ เพื่อทำการบันทึกผลการกดเสาเข็ม (โดยช่างจะทำการเช็คค่าการทรุดตัวของเสาเข็มและเช็ตค่าแรงกดให้ได้ตรงตามรายการคำนวณที่วิศวกรได้กำหนดไว้)

รูปภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

สินค้ามาตรฐาน บริการฉับไว
มั่นใจ พี.เอ.คอนกรีต
- บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด -