โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 1,282 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 12,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา