โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดยใช้ คานสะพาน จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มูลค่างานประมาณ 8,100,000 บาท