โครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 850 ต้น มูลค่างานประมาณ 15,000,000 บาท