โครงการก่อสร้างอาคารชอยส์มินิสโตร์ ณ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 311 ต้น มูลค่างานประมาณ 7,500,000 บาท