โครงการ Central Longan ณ อ.เมือง จ.ลำปาง ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 1,400 ต้น มูลค่างานประมาณ 27,000,000 บาท