โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ก่อสร้างโดยใช้ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จาก บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นจำนวน 923 ต้น มูลค่างานประมาณ 10,000,000 บาท