สะพานข้ามลำน้ำยม จ.แพร่

>>
>>
สะพานข้ามลำน้ำยม จ.แพร่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำพูน
สะพานข้ามลำน้ำยม จ.แพร่
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 1,762 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 19,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา