เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต PA เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.396-2524 เหมาะสำหรับงาน กรมโยธาธิการ หรือ กรมทางหลวง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต PA เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.396-2524 เหมาะสำหรับงาน กรมโยธาธิการ หรือ กรมทางหลวง

คุณสมบัติ

ชนิดขนาดความยาวของเข็ม (เมตร) พื้นที่หน้าตัด (ตร.ชม.) เส้นกรอบรูป (ชม) น้ำหนัก (กก./เมตร) รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน)
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 15
** .15 x .15 x 10.00 เมตร
225
60
54
10 - 15
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 18
** .18 x .18 x 12.00 เมตร
324
72
78
20 - 25
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 20
** .20 x .20 x 12.00 เมตร
400
80
96
25 - 30
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 22
** .22 x .22 x 14.00 เมตร
484
88
116
25 - 30
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 25
** .25 x .25 x 21.00 - 23.00 เมตร
625
100
150
35 - 40
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 30
** .30 x .30 x 21.00 - 23.00 เมตร
900
120
216
45 - 50
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 35
** .35 x .35 x 21.00 - 24.00 เมตร
1,225
140
294
55 - 65
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 40
** .40 x .40 x 21.00 - 24.00 เมตร
1,600
160
384
70 - 75
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 45
** .45 x .45 x 21,00 - 24.00 เมตร
2,025
180
486
80 - 85

คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อควรระวัง

  1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็มที่ส่งลงพื้นดินเดิม
  2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้**

**หากจำเป็นต้องใช้ความยาวเกินที่กำหนดไว้ ต้องใช้เป็นเข็มชนิด 2 ท่อนต่อ

รูปภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานของเรา

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใน โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด

รายละเอียด »
สินค้ามาตรฐาน บริการฉับไว
มั่นใจ พี.เอ.คอนกรีต
- บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด -