โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : จ.แพร่
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 44,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานเด่น

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใน โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด

รายละเอียด »